Høringsmøte om kandidatenes plass i organisasjonen