Utlysning adm leder

Til medlemmer ved Institutt for psykoterapi:

VIL DU BLI VÅR NYE ADMINISTRATIVE LEDER PÅ INSTITUTT FOR PSYKOTERAPI?

Vi søker engasjert medarbeider til 30% stilling som administrativ leder ved institutt for psykoterapi.

Institutt for psykoterapi er Norges største utdanningsinstitutt for psykoterapeuter og har drevet systematisk utdanning i psykoanalytisk psykoterapi siden 1960-tallet. Mange hundre leger og psykologer er blitt utdannet her.

Administrativ leder tilsettes på åremål for fire år av gangen med mulighet til å søke om forlengelse i to + to år. Det er ønskelig at administrativ leder har daglig virke i Instituttets lokaler i Nydalen, men alternative løsninger kan diskuteres. Til stillingen stilles kontor til disposisjon, som etter avtale kan brukes til selvstendig psykoterapipraksis. Leien for kontoret beregnes ut fra stillingsprosenten. Leieforholdets varighet er begrenset til stillingens varighet. Tiltredelse så snart som mulig, etter avtale.

Arbeidsoppgaver

Ansvar for daglig administrativ og økonomisk drift ved instituttet

Deltagelse i instituttets ledergruppe – nært samarbeid med undervisningsleder (30%) og administrasjonssekretær (100%). Adm.leder og undervisningsleder er hverandres stedfortredere

Saksbehandling for instituttets styre, Utvalg for Etterutdanning og Forskningsutvalget

Kvalifikasjoner

Administrativ leder må være medlem ved instituttet

Gjerne erfaring med lignende arbeid / administrasjon / ledelse

Ønskelig med faglig kompetanse tilsvarende lærere ved instituttets seminarer

Personlig egnethet vektlegges

Nærmere opplysninger om stillingens kan fås ved henvendelse til styrets leder Ingunn Aanderaa Opsahl tlf 971590507, mail: ingunnaanderaa@hotmail.com eller undervisningsleder Ole Johan Finnøy, tlf. 905 14 931, e-mail: und-leder@ny.instpsyk.no

Skriftlig søknad vedlagt relevante attester og referanser sendes til: Styret ved Institutt for Psykoterapi, Postboks 4254 Nydalen, 0401 Oslo, eller ved e-mail til sekr@instpysk.no. Telefon til instituttet: 22581770.  

Søknadsfrist: Snarest.